TJENESTER

Vi utfører komplette grunn- og utomhus prosjekter som betyr færre aktører for deg som kunde å forholde deg til.

Vi tilbyr blant annet:


 • Graving og planering

 • Sprengning

 • Fjellboring, sømboring mm.

 • Vann og avløp

 • Transport og levering av alle typer masser, inkl. pukk og grus

 • Krantjenester

 • Utleie av maskiner og utstyr

 • Kjerneboring


 

Samarbeidspartnere

 • Prosjektering (VA, etc.)
 • Spunt-, og peling
 • Boring - horisontalt/vertikalt
 • Støping/muring
 • Anleggsgartner

Kompetanse

Vi har kontinuerlig fokus på opplæring og kompetansebygging for våre ansatte. Dette er viktig for at du som kunde skal være trygg på at vi utfører et fagmessig riktig arbeid.

 

Rammeavtale

VG Maskin AS har rammeavtale med følgende aktører:

 • Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
 • Ski kommune
 • Infratek

 

 
  Drøbaksveien 401, 1430 Ås TLF: 64 94 28 00